Группы

Абзябар Ак-Чишма Алан Алга Көек Алга-Куюк Апаз Апазово Ашабаш Ашитбаш Ашытбаш Байкал Бимери Верхние Верези Верхние Метески Верхний Азяк Верхний Пшалым Верхняя Корса Город Арск Губурчак Гөберчәк Дүртөйле Ермоловка ж/д рзд Корса ж/д рзд Чурилино Иске Иябаш Иске Йорт Иске Кенәр Иске Кишет Иске Кырлай Иске Чүриле Иске Җөлби Иске-Юрт Ишнарат Каенсар Казиле Казылино Каратай Каргалы Качелино Кече Төрнәле Кзыл-Яр Кишметьево Кишмәт Клачи Колачы Корайван Кукче-Верези Культесь Курайван Курса Курса Почмак Кутук Кызыл Игенче Кызылъяр Кысна Кышкар Күкчә Бирәзә Күлтәс Малая Атня Малые Турнали Мамся Мендюш Мирзям Мирҗәм Мәмсә Мөндеш Мөрәле Наласа Наратлык Нижняя Корса Нижняя Ура Новая Серда Новое Ключище Новое Чурилино Новый Кырлай Новый Яваш Носы Нуса Орнашбаш Платоновка Починок-Поник Пшенгер Пүчинкә Пөшәңгәр рзд Сарай-Чекурча Сеҗе Сиза Сикертан Сикертән Симетбаш Средний Пшалым Средняя Корса Средняя Серда Старая Масра Старая Юльба Старое Чурилино Старый Кинер Старый Кишит Старый Кырлай Старый Муй Старый Яваш Субаш Аты Сәрдәбаш Сөрде Татар Кадрәге Татарское Кадряково Ташкич Ташкичу Тылангыр Түбән Аты Түбән Курса Түбән Мәтәскә Түбән Оры Түбән Пошалым Урняк Урта Аты Урта Бирәзә Урта Курса Урта Пошалым Урта Сәрдә Утня Учили Хасаншаих Хотня Хәсәншәех Хәтнә Чулпан Чулпаново Чума-Елга Чүриле тимер юл разъезды посёлогы Чөмә-Елга Штерә Штырь Шура Шурабаш Шушмабаш Югары Масра Югары Мәтәскә Югары Оры Югары Пошалым Югары Әзәк Яңа Ашыт Яңа Иябаш Яңа Кенәр Яңа Кишет Яңа Ключище Яңасала Үгез-Елга Үрнәк Өчиле
КшкарКШКАР (Кышкар).ТашкичуТАШКИЧУ (Ташкичү). Село в Арском районе, на р. Аши...КазанбашКАЗАНБАШ. Село в Арском районе, на р. Казанка, в ...СердебашСЕРДЕБАШ (Сәрдәбаш). Село в Арском районе, близ г...ШушмабашШУШМАБАШ. Село в Арском р-не, на р. Шошма, в 38 км...ИльдусИЛЬДУС (Илдус). Деревня в Арском районе, на правом...НусаНУСА (Носы). Село в Арском районе, близ границы с ...Угез-ЕлгаУГЕЗ-ЕЛГА (Үгез-Елга). Деревня в Арском р-не, на р...ШекаШЕКА (Шекә). Село в Арском р-не, на р. Шошма, в 37...ИшнаратИШНАРАТ. Деревня в Арском районе, на р. Нуса, в 40...КаенсарКАЕНСАР. Деревня в Арском районе, в верховье р. Ну...Янга-СалаЯНГА-САЛА (Яңасала). Село в Арском р-не, в верховь...УрнякУРНЯК (Үрнәк). Посёлок в Арском р-не, на р. Казанк...Средние АтыСРЕДНИЕ АТЫ (Урта Аты). Cело в Арском районе, на р...ШеленегерОрнаш авылының килеп чыгуын Ор, Орнаш елгаларына б...Верхний ПшалымВЕРХНИЙ ПШАЛЫМ (Югары Пошалым). Село в Арском райо...Средний ПшалымСРЕДНИЙ ПШАЛЫМ (Урта Пошалым). Село в Арском райо...Нижний ПшалымНИЖНИЙ ПШАЛЫМ (Түбән Пошалым). Деревня в Арском ра...КазанкаКАЗАНКА. Деревня в Арском районе, на р. Казанка, в...КультесьКУЛЬТЕСЬ (Күлтәс).Старые ТурналиСТАРЫЕ ТУРНАЛИ (Иске Төрнәле). Село в Арском район...ТолонгерТОЛОНГЕР (Тылангыр). Деревня в Арском районе, на р...Четыре ДвораЧЕТЫРЕ ДВОРА (Дүртөйле). Посёлок в Арском р-не, на...Малые ТурналиМАЛЫЕ ТУРНАЛИ (Кече Төрнәле). Деревня в Арском рай...КутукКУТУК (Көтек).Алга-КуюкАЛГА-КУЮК (Алга Көек). Деревня в Арском районе, н...ГарталовкаГАРТАЛОВКА. Посёлок в Арском районе, на р. Казанка...БимериБИМЕРИ (Бимәр). Село в Арском районе, в верховье ...Апайкина ГарьАПАЙКИНА ГАРЬ. Деревня в Арском районе, на автомоб...Утар-АтыУТАР-АТЫ (Утар Аты). Село в Арском р-не, на р. Аты...УрнашбашУРНАШБАШ (Орнашбаш). Село в Арском р-не, на р. Урн...КошлаучКОШЛАУЧ (Кушлавыч). Деревня в Арском районе, на р....